Ana Sayfa | Ana Bilim Dalları | Akademik Kadro | Ders Programı | Lisans Dersleri | LisansüstüBağlantılar | Duyurular | İletişim

 

 

 

 

 BÖLÜM HAKKINDA | English


Biz felsefe öğretimini “bireye kuşatıcı bir perspektif kazandırmak ve her yaşama alanını, her yaşama biçimini sorgulamak; kendimizle ve dünya ile açık biçimde konuşabilmemizi, hesaplaşabilmemizi sağlamak” biçiminde anlamaktayız. Bu manada felsefe eğitimi, felsefenin hayat için değerini sorgulayan ve yaşama bilgisi peşinde koşan bilgelik yolcusunun, zihince özgün ve özerk, hayatı ve düşüncesiyle hür, başka şahsiyetlerin de hak ve özgürlüklerini tanıyan bir kişilik yetiştirmektir. Böyle bir bilinç, sahip olduğu eleştirel bakış açısı ve önyargılardan arınmış kişiliği ve kimliği ile, kültürünü ve tarihini ve onların oluşum şartlarını anlamaya açıklamaya, olumluya doğru değiştirmeye ve geliştirmeye çabalar.

Böyle bir bilinçle, Türk düşünce hayatına katkılarda bulunacak; peşin hükümlerden arınmış, yorumlama kabiliyetine sahip, bağımsız düşünme yeteneğini kazanmış felsefe insanı yetiştirmek maksadıyla 1999 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü, 2001-2002 öğretim yılı ile lisans; 2002-2003 Öğretim yılı ile (Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Felsefe Anabilim Dalı, Felsefe Tarihi Bilim dalında) yüksek lisans; 2009-2010 öğretim yılı ile de doktora eğitimine başlamıştır. Felsefe formasyonunu benzer bölümlerden fazla ve farklı olarak kültür-bilim dünyamızı da kucaklayan bir içerikle vermeyi hedefleyen SAÜ Felsefe Bölümü, bünyesinde dört anabilim dalı barındırmaktadır:
 

Sistematik Felsefe ve Mantık

(Varlık, Bilgi, Bilim, Ahlak, Tarih, Din, Dil, Metodoloji, Klasik Mantık, Modern Mantık alanlarına ait alt dalları ile..)

Felsefe Tarihi

(Eski Hint ve Çin Düşüncesi, İlkçağ Yunan Felsefesi, Batı Ortaçağı,
Rönesans, Batı Yeni Çağı, Çağdaş Felsefe Akımları gibi alt dalları ile…)

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

(İslam Öncesi Türk düşüncesi, İslam Felsefesi, İslam
Tasavvufu, 9.yy-15.yy ve 16.yy-18.yy Türk Düşüncesi, Çağdaş Türk Düşüncesi gibi alt dalları ile…)

Bilim Tarihi

(Genel Bilim Tarihi, İslam Bilim Tarihi, Osmanlı Bilim Tarihi, Pozitif Bilim tarihi ve seçmeli olarak Kimya, Fizik, Biyoloji, Matematik derslerine giriş; Coğrafya ve İnsan alta dalları ile …)


Ayrıca Felsefi düşünce için klasik diller alanında gerekli olan alt yapıyı kazandırmak üzere Grekçe, Arapça ve Osmanlı Türkçesi dilleri seçmeli olarak programda yer almaktadır.

Felsefe lisans diploması yanı sıra, öğrencilerimize, felsefe gurubu öğretmeni olabilmek için yeterli kredide Psikoloji ve Sosyoloji dersleri de verilmektedir. Ayrıca seçenek olarak “redaktörlük” ve “rehberlik” derslerini gurup olarak seçebilme şansına sahiptir. Bölümümüzde 2004-2005 Öğretim yılından başlayarak öğrenci kontenjanının belli bir miktarına isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık eğitimi de verilmektedir.

Bölümde üç Profesör, bir Doçent, altı Yardımcı Doçent ve beş Araştırma Görevlisi olmak üzere on beş öğretim elemanı görev yapmaktadır.

İlk mezunlarını 2004-2005 yılında vermiş olan felsefe bölümünde yaklaşık 500 öğrenci öğrenim görmektedir.

 

                                                                       Web Sorumlusu: Arş. Gör. Onur KABİL